Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Warning: Undefined array key "options" in /data/web/virtuals/322119/virtual/www/wp-content/plugins/trx_addons/components/api/elementor/elementor.php on line 1735

Indiánská sauna, česky možná lépe potní chýše, je překrásný rituál složený ze zkušeností jak původních obyvatel Ameriky, tak příznivců, kteří jej převzali a provádí u příležitosti setkání po celém světě.

Nemusíme mít obavu, že jde o cizí a našim krajům neznámý rituál, protože v zápiscích arabských kupců ze středověku o cestách po střední Evropě se našly popisy podobných chýší.

The river is flowing, flowing and growing.
The river is flowing back to the see.
Mather Earth carry me, her child I will always be
Mather Earth carry me back to the see

I am circle, I am healing you, you are circle you are healing me,
Unite us be as one
Unite us be as one

Fotogalerie