Skip to content Skip to footer

Warning: Undefined array key "options" in /data/web/virtuals/322119/virtual/www/wp-content/plugins/trx_addons/components/api/elementor/elementor.php on line 1735

Holotropní dýchání je silný prostředek sebepoznávání, který využívá rozšířené stavy vědomí pro vnitřní uzdravování a transformaci.

Jako techniku ji vyvinul na základě experimentální práce prof. Stanislav Grof, psychiatr z Prahy žijící od r. 1969 v Americe, spolutvůrce základních myšlenek transpersonální psychologie a president Mezinárodní transpersonální asociace.

Slovo “holotropní” znamená směřující k celistvosti (vnitřní růst, uzdravování a pocit spojení – jednoty – vznikají na cestě k našemu Já).

Otázky a odpovědi > | Aktuální termíny >
 

Holotropní dýchání má své kořeny ve starobylých uzdravovacích rituálech. Rozšířený stav vědomí pro uzdravování a duchovní transformaci se užívá na celém světě již tisíce let. Práce s dechem byla součástí šamanismu, křesťanského, buddhistického a sufijského mysticismu i v mnoha dalších kulturách.

Holotropní dýchání kombinuje techniky z mnoha těchto starobylých tradic tím, že užívá řízeného dýchání a evokativní hudby k vyvolání rozšířeného stavu vědomí a následně i práci s tělem. Jeho prostřednictvím se uvolňují blokovaná traumata, je možno vyjádřit silné potlačené emoce a tím se zprostředkovává uzdravování, duchovní růst a somatické změny. Tato práce vede k důvěře v naší vlastní vnitřní moudrost a uzdravovací schopnosti našeho organismu bez potřeby interpretací někoho dalšího.

Zážitek každého účastníka je zcela jedinečný a každé dýchání u téhož člověka může mít zcela odlišný průběh. Účastníci často popisují své zkušenosti jako zážitky hlubokého uzdravování, uvolnění a spokojenosti, získání nových důležitých náhledů do každodenního života nebo následné intenzivnější vnímání běžných zážitků.

Kdo se může zůčastnit

Lidé přicházejí na naše víkendy, aby zvýšili svou schopnost prožívat život naplno, prohloubit svůj osobní a duchovní rozvoj, pomoci uzdravit některé psychosomatické problémy a problémy vzniklé ze stresu. Je možné přijít jednorázově (pak ovšem není obvykle účinek tak zřetelný jako po několika opakováních) nebo učinit holotropní dýchání pravidelnou součástí své cesty.

Holotropní dýchání je zážitková, nikoli psychoterapeutická metoda (v jiných státech je ale uznaná jako terapeutická a hrazena pojišťovnou, např. v Rakousku).

Není vhodné pro lidi, kteří mají kardiovaskulární problémy, hypertenzi, epilepsii, glaukom, cévní aneurysma. Rovněž těhotenství a závažná duševní onemocnění mohou být překážkou vaší účasti.

Jste-li v dlouhodobém psychoterapeutickém procesu, poraďte se svým psychoterapeutem.

Víkend

V pátek se sejdeme k vysvětlení teorie a praxe holotropní dýchání a k vzájemnému seznámení. Na závěr večera si účastníci vyberou partnera. (Dýchání probíhá ve dvojicích, takže půlden je každý “dýchajícím” a půlden “tzv. sittrem”, který poskytuje podporu a ochranu). Obě role jsou předem vysvětleny a umožňují každému zažít si přijímání a dávání v novém kontextu.

V sobotu probíhá dýchání a večer se účastníci mohou podělit s ostatními o své zážitky, pokud chtějí.

Považujeme za důležité, aby nikdo neopustil skupinu před ukončením v neděli. Zážitky z holotropního dýchání mohou dobíhat ještě přes noc a tak se v neděli znovu sejdeme ke společnému povídání a závěrečnému rituálu loučení.

Ze zkušenosti víme, že i společný pobyt a atmosféra během víkendu působí na účastníky velmi silně a že je možno získat nejen hluboké zážitky při holotropním dýchání, ale i zážitek nových možností zacházení se sebou a s ostatními.

Protože i po návratu se bude projevovat zvýšená citlivost, je dobré, aby si účastníci zajistili i na neděli odpoledne po návratu možnost být spíše sami nebo ve společnosti, která je těší a která není hlučná a vtíravá.

Fotogalerie