Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Warning: Undefined array key "options" in /data/web/virtuals/322119/virtual/www/wp-content/plugins/trx_addons/components/api/elementor/elementor.php on line 1735

http://www.rodinnekonstelace.org            http://sweb.cz/rodinnekonstelace

Rodinné konstelace nejsou vracením se k minulosti ani snaha
měnit, co už se změnit nedá.

Je to nacházení své vlastní síly, kterou máme, pokud
jsme v kontaktu se svými kořeny, s tím, odkud přicházíme, kdo jsme.

Hledáme cestu k našim skutečným, hlubokým a opravdovým
pocitům – k bolesti a lásce. To jsou základní polarity, v nichž plyne život
z dávné minulosti skrze naše předky k nám a skrze nás dál k našim dětem.
Tyto primární pocity, primární síly jsou nesmírně silné, jsou silnější
než my, nemáme je pod kontrolou a už v jejich pouhé blízkosti jsme bezmocní
a zranitelní.

Pokud se této větší síle nevydáme, dokud utíkáme, zavíráme
se, obviňujeme, snažíme se být silnější, pak ztrácíme kontakt sami se
sebou a po čase se ocitáme mimo proud života, mimo proud vlastní životní síly,
mimo ostatní.

V konstelacích hledáme spojení s touto silou, sebou, našimi
blízkými i světem vůbec.